Villkor och föreskrifter

Angivna priser är i svenska kronor och inklusive moms. Rätt till prisändring utan information förbehålles. Uppgjort pris vid beställning gäller.

Leran är ett naturmaterial och därför är alla produkter unika och kan skifta både i utseende, kvalitet och färg. Både vad gälle lera och glasyrer. Så inga garantier kan ges vad gäller färg, form och storlek.  Även storleken på produkterna kan variera och måtten på produkteran är cirka-mått både i höjd och bredd.